سوابق شغلی، پژوهشی و آموزشی

 

 • عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی (بهمن 1385- ادامه دارد)
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی (آبان1390- ادامه دارد)
 • مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه خوارزمی (بهمن 1387 تا آبان1390)
 • عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (اسفند 1385 - اردیبهشت 1389)
 • سرپرست مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (شهریور 1390- دی 1390)
 • مشاور رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (دی 1390  مهر 1392)
 • پژوهشگر مدعو در دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تسوکوبای ژاپن (تیر 1391- شهریور 1391)
 • سرپرست گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) (تیر 1387 - بهمن 1387)
 • عضو کمیته دائمی نظارت علمی در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مهر 1389 -  مهر 1390)
 • عضو کمیته برنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع‌رسانی در دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم (خرداد 90 خرداد 91)
 • عضو شورای پژوهشی گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (فروردین 1388 تا فروردین 1390)
 • عضو کمیته فنی اطلاع‌رسانی مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی (آبان 1386 تا اردیبهشت 1393)

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است