علائق و زمینه‌های پژوهشی

روش پژوهش، رویکرد کیفی در پژوهش، نگارش علمی، مبانی ذخیره و بازیابی اطلاعات الکترونیکی، وب پنهان و دسترس پذیری اطلاعات در محیط وب،‌ تعامل انسان و كامپیوتر، تعامل انسان و اطلاعات، موتورهای كاوش،‌ فرایند جستجو و اطلاع‌جویی، كتابخانه های دیجیتالی،‌ خودکار سازی کتابخانه‌ها، آموزش الكترونیكی، مطالعه رفتارهای اطلاع‌یابی كاربران در اینترنت،‌ گراندد تئوری (نظریه‌پردازی داده‌بنیاد)، سواد اطلاعاتی،  رویكرد آموزشی در كتابداری و اطلاع‌رسانی، یادگیری مبتنی بر پرسش، اقدام پژوهی‌، رویکرد مبتنی بر گواه.

 

Research Methods, Qualitative Approach in Research, Academic Writing, Information Storage and Retrieval, The Invisible Web and Information Accessibility on the Web, Human-Computer Interaction (HCI), Human Information Interaction, Search Engines, Information Seeking Process, Digital Libraries, Library Automation, E-Learning, Web Users’ Information Seeking Behaviour, Grounded Theory, , Information Literacy, User Education, Educational Approach in LIS, Inquiry-based Learning, Action Research, Evidence-Based Practice. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است