علائق و حوزه‌های آموزشی

اصول و مبانی كتابدرای و اطلاع‌رسانی،‌ آئین نگارش علمی، روش تحقیق ، سواد اطلاعاتی، بانكها و پایگاههای اطلاعاتی،‌ مرجع شناسی عمومی، مرجع‌شناسی تخصصی، اصول كار مرجع، مواد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان، ذخیره و بازیابی اطلاعات الكترونیكی، ساختمان و تجهیزات كتابخانه، مدیریت كتابخانه و مجموعه سازی منابع، مدیریت آرشیو، روش پژوهش کیفی، مهارت‌های بازیابی اطلاعات در منابع علمی، آمار و احتمالات مقدماتی، مبانی سازمان و مدیریت، مقدمه‌ای بر روابط عمومی، و مبانی نشر و ویراستاری.

 

Library and Information Science Foundations, Academic Writing, Research Methods, Information Literacy, Databases and Databanks, General Reference Resources, Special Reference Resources, Reference Services, Library Resources and Services for Children, Information Storage and Retrieval, Library Buildings, Library Administration, Collection Management, Library Services, Archive Administration, Qualitative Research Approach, Information Seeking Skills in Scientific Resources, Statistics and Probability, Basics of Management, Basics of Economics, An Introduction to Public Relations and Basics of Publishing. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است