گزیده‌ای از مقالات تالیفی کوتاه، ترجمه مقالات و نقد کتاب

 1. منصوریان، یزدان (1393) نامه هايي از اتريش، با خبر هايي از غرب و شرق. جهان کتاب، دوره 19، ش. 8-10، ص. 22-20.
 2. منصوریان، یزدان (1393) در سايه ارغوان و با طراوت باران (نقد و بررسی دو کتاب)، جهان کتاب، دوره 19، ش. 6-7، ص. 35-33.
 3. منصوریان، یزدان (1392) رخدادی به نام خواندن. جهان کتاب، دوره 18، ش. 6-7، ص. 6-4.
 4. منصوریان، یزدان (1392) خواندن به مثابهء شنیدن. مجلهء الکترونیکی عطف. (19 مهر 1392)
 5. منصوریان، یزدان (1391). پیچ‌های پرخطر در مسیر پژوهش: مروری بر لغزش‌های استدلالی در تحقیق. عطف، ش. 15، (بهمن 91)
 6. منصوریان، یزدان (1391) تفاوت تهدید با تحدید در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش. نشریه عطف، ش. 14، (مهر 91)
 7. منصوریان، یزدان (1391) مهارت در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها، نشریه الکترونیکی عطف، شماره 13، (فروردین 1391)
 8. منصوریان، یزدان (1390) پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش، نشریه الکترونیکی عطف، شماره 12، (اسفند 1390)
 9. منصوریان، یزدان (1390) پرسش‌های پرتکرار پیرامون پژوهش کیفی، نشریه الکترونیکی عطف، شماره 11.
 10. منصوریان، یزدان (1390) «منابع مرجع در خدمت آموزش: روش‌های ترغیب دانش‌آموزان به استفاده از منابع مرجع»، مجله رشد مدرسه فردا،  سال 8، ش. 4، پی‌درپی 58، دیماه 90، ص. 7-3.
 11. منصوریان، یزدان (1390) نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها. نشریه الکترونیکی عطف، ش. 10
 12. منصوریان، یزدان (1390)آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش. نشریه الکترونیکی عطف. ش 9.
 13. منصوریان، یزدان (1390) تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات. نشریه الکترونیکی عطف. ش 8.
 14. منصوریان، یزدان (1390) روند‌های جاری در «صنعتِ جستجو». نشریه الکترونیکی عطف. ش 7.
 15. منصوریان، یزدان (1390) جستجوهای دقیق و عمیق در اینترنت. مجله رشد مدرسه فردا. دوره 8، پی‌در پی 55، ص. 7-3.
 16. منصوریان، یزدان (1390) «اخلاق داوری در ارزیابی آثار علمی». فصلی از کتاب اخلاق پژوهش و نگارش، تهران: نشر کتابدار.
 17. منصوریان، یزدان (1389). هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای خواندن. نشریه الکترونیکی عطف. ش 6.
 18. منصوریان، یزدان (1389) فایده‌های فرهنگی عطف. نشریه الکترونیکی عطف. ش 6.
 19. منصوریان، یزدان (1389) کاربردهای تلفن همراه در گسترش خدمات کتابخانه‌ها. رشد مدرسه فردا. دوره 7، بهمن 89، ص. 14-10.
 20. منصوریان، یزدان (1389). میراث دیجیتال فردی و اجتماعی: از پیدایش تا پاسداشت. نشریه الکترونیکی عطف. ش 5.
 21. منصوریان، یزدان (1389). سوزن در انبار کاه: روشهای بازیابی و معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی در محیط وب. مجله رشد مدرسه فردا. دوره 7، شماره پی‌در‌پی 48، آبان 89، ص.6-8.
 22. منصوریان، یزدان (1389). تناقضهای پنهان و آشکار دنیای اینترنت. نشریه الکترونیکی عطف. ش 4.
 23. منصوریان، یزدان (1389). سرقت علمی و روشهای پیش‌گیری از آن. مجله رشد مدرسه فردا. دوره 7، شماره 47، مهر 89، ص.6-9.
 24. منصوریان، یزدان. (1389). بهترین کتابخانه دنیا کجاست؟ نشریه الکترونیکی عطف. ش 3.
 25. منصوریان، یزدان. (1389). ۲۰ عرصه پژوهشی پیشتاز در کتابداری و اطلاع‌رسانی معاصر. نشریه الکترونیکی عطف. ش 2.
 26. منصوریان، یزدان. (1389). کتابخانه‌های واقعی، کاربران واقعی و مسئله‌های واقعی، نشریه الکترونیکی عطف. ش 1.
 27. سلدن، لارس (1388). تردید در گراندد تئوری. ترجمه یزدان منصوریان. نشریه الکترونیکی عطف، شماره 12، فروردین 91.
 28. منصوریان، یزدان (1388) یک قدم برای انجمن. خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. شماره 33، ص. 10-5.
 29. منصوریان، یزدان. (1387). سواد اطلاعاتی و سطوح پنجگانه آن. کتاب ماه کلیات. شماره 128، سال 11، شماره 8، ص. 8-4.
 30. منصوریان، یزدان (1387). کتابداری و اطلاع‌رسانی در هوای ابری. خبرنامه انجمن، سال 6، شماره 3. ص. 12- 8.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است