برگزاری و تدریس کارگاه‌ ها و دوره‌ های آموزشی

 1. «آشنایی با روش‌های مطالعه موثر و مولد»، تهران: نمایشگاه بین‌المللی کتاب، سرای اهل قلم، 13 اردیبهشت 1393.
 2. «آشنایی با کارکردهای مدل‌های مفهومی در گردآوری، تحلیل و تفسیر داده‌های پژوهشی»، دانشگاه امام صادق (ع)، 26/3/92.
 3. «تمرین تفکر منطقی در تحلیل داده‌های پژوهشی و پرهیز از لغزشهای استدلالی»، کارنامه نشر، نمایشگاه کتاب تهران، 7/2/92.
 4. «یادگیری مهارت‌های پژوهشی در چارچوب نظریه اهداف آموزشی بلوم». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 28/10/1391.
 5. «آشنایی با اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی»، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 6 دی 1391.
 6. «اصول و مبانی رویکرد کیفی در پژوهش: مهارت‌های طراحی و اجرا». دانشگاه الزهرا (س)، 4 تیر 1391.
 7. «پیوندهای بین‌رشته‌ای در کتابداری و اطلاع‌رسانی: مهارت‌های طراحی و اجرا». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران،‌ 27/2/91.
 8. «آشنایی با مطالعات اقدام‌پژوهی در مراکز آموزشی و پژوهشی». سرای کارنامه نشر،‌ نمایشگاه کتاب تهران،‌ 20 اردیبهشت 91.
 9. «طراحی و اجرای مطالعات اقدام‌پژوهی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی». کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، 14 فروردین 91.
 10. «اصول و مبانی رویکرد کیفی در پژوهش»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 13 اسفند 1390.
 11. «مهارت‌های گزارش‌نویسی برای کتابداران: سی نکته در سه ساعت»، کتابخانه علوم دانشگاه تهران، 27 بهمن 1390.
 12. «مهارت‌های پژوهش و نگارش پایان‌نامه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 21/11/90.
 13. «آشنایی با اصول و مهارت‌های مقاله‌نویسی به زبان انگلیسی»، تهران: دانشگاه شاهد، 13 بهمن 1390.
 14. «آشنایی با مهارت‌های پایه در وب‌سایت نویسی با استفاده از نرم افزار Dreamweaver ،  دانشگاه تربیت معلم، 17 دی 1390.
 15. «مهارت‌های جستجو و بازیابی اطلاعات علمی در منابع الکترونیکی»، سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، 12 دی 1390.
 16. «آشنایی با رویکرد کیفی در پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی»، دانشگاه امام صادق (ع)، 1 دی 1390.
 17. «آشنایی با مبانی نگارش علمی و اصول مقاله نویسی»، دانشگاه امام صادق (ع)، 27 آذر 1390.
 18. «اصول و مبانی پژوهش کیفی در پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1 آذر 90.
 19. «آشنایی با مبانی نگارش علمی و اصول مقاله نویسی»، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 14 مهر 1390.
 20. «آشنایی با مبانی تحلیل محتوا و کاربردهای آن در پژوهش». انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 3 آذر 1390.
 21. «کاربردهای رویکرد مبتنی بر شواهد،‌ تفکر تاملی و یادگیری پرسش‌مدار در کتابداری»، کتابخانه ملی، 17 شهریور 1390.
 22. «آشنایی با اصول و روش‌های داوری و نقد آثار علمی». کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 5 مرداد 1390.
 23. «بازخوانی مفاهیم بنیادی اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع‌رسانی». کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، 4 مرداد 1390.
 24. «هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای ارتقاء مهارت‌های خواندن». نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 22 اردیبهشت 1390.
 25. «کاربرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در پژوهش‌های سواد اطلاعاتی»، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 14 اردیبهشت 1390.
 26. «تاثیر پدیده وب پنهان بر سطح دسترس‌پذیری اطلاعات علمی». سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. 11 اردیبهشت 1390.
 27. «چگونه می‌توان دانشجوی پژوهشی موفق‌تری بود؟» انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه شفیلد انگلستان، 29 مارس 2011.
 28. «رویکردها، روش‌ها و معیارهای ارزیابی مقاله‌های علمی»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، کتابخانه ملی، 28 دی 1389.
 29. «خدمات آگاهی‌رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده». کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تربیت معلم تهران، 25 دی 1389.
 30. «مهارت‌های تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش»، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، کتابخانه ملی، 4 دی‌ماه 1389.
 31. «اصول و مبانی نگارش علمی و مهارت‌های مقاله‌نویسی». مرکز آموزش کتابخانه ملی، آذر و دی‌ماه 1389.
 32. «مهارت‌های ضروری برای معلمان و دانش‌آموزان در ارزیابی کیفیت، کاربرپسندی و اعتبار منابع الکترونیکی»، با همکاری آیسیسکو و یونسکو، تهران، 2 آذر 1389. (به زبان انگلیسی)

Essential Skills for Teachers and Students to Evaluate the Quality, Usability and Authenticity of Electronic Resources

 1. «اصول و مهارت‌های پایان‌نامه و پروپوزال‌نویسی (پیشنهاد پژوهش)»، دانشکده علوم اقتصادی، تهران: 14 مهرماه 1389.
 2. «مهارت‌های مصاحبه مرجع در محیطهای واقعی و مجازی»، اداره کل کتابخانه‌ها و آرشیوهای صدا و سیما، تهران، 31/6/ 1389.
 3. «مهارت‌های تدوین و نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی»، مشهد: مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 3 مرداد 1389.
 4. «آشنایی با اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی»،  مشهد: مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی، 7 دی 1388.
 5. «مهارت‌های سواد اطلاعاتی پیشرفته برای دانشجویان مدیریت». تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 26 آذر 1388.
 6. «اصول و مهارت‌های مدیریت اطلاعات علمی در فرایند پژوهش».  تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران. 22 آذر 1388.
 7. «آشنایی با مهارت‌های مطالعه و مدیریت زمان (ویژه دانشجویان)». تهران: دانشگاه تربیت معلم تهران. 8 آذر 1388.
 8. «چگونه مقاله علمی بنویسیم؟» تهران:  ششمین همایش مدیران و کارکنان کتابخانه‌ها و آرشیوهای صدا و سیما. 25 آبان 1388.
 9. «آشنایی با اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی»، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 21 آبان 1388.
 10. «مهارت‌های سواد اطلاعاتی پیشرفته (ویژه اعضاء هیئت علمی)»، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 6 و 7 آبان 1388.
 11. «مبانی نگارش علمی: اصول و مهارت‌های مقاله نویسی (ویژه اعضاء هیئت علمی) »،  دانشگاه پیام نور یزد، 9 و 10 مهر 1388.
 12. «آشنایی با مهارت‌های مصاحبه مرجع در محیط‌های واقعی و مجازی»، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد، 27/5/88.
 13. «مقاله نویسی به زبان انگلیسی». موسسه خانه کتاب با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 23 اردیبهشت 1388.
 14. «مبانی نگارش علمی و گزارش نویسی پژوهشی»، مرکز آموزش کارکنان وزارت نفت، تهران، 19 اردیبهشت 1388.
 15. «کارگاه آموزشی مبانی نگارش علمی: اصول و مهارت‌های مقاله نویسی»، دانشگاه تربیت معلم تهران ، 17 اردیبهشت 1388.
 16. «جستجو  و بازیابی موثر منابع علمی در منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی»، دانشگاه تربیت معلم تهران، 26 فروردین 1388.
 17. «آشنایی با اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی»، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).  بهمن 1387.
 18. «جستجو و بازیابی اطلاعات علمی در منابع و پایگاههای الکترونیکی». تهران: موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی. 3/11/87.
 19. «مهارت‌های تدوین و انتشار مقالات علمی و پژوهشی». هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. بابلسر، آبان 1387.
 20. کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی (ویژه اعضاء هیئت علمی) دانشگاه تربیت معلم تهران. شهریور 1387.
 21. مبانی نظری و اصول کاربردی روشهای پژوهش کیفی، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران, شهریور 1386.
 22. مهارت‌های تدوین و انتشار مقاله‌های علمی به زبان انگلیسی, پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شهریور 1386.
 23. وب پنهان و تئوری پنهانی اطلاعات در وب. مشهد: مرکز پژوهش‌های اسلامی آستان قدس. مرداد 1386.
 24. در آمدی بر وب‌سنجی، دانشگاه بیرجند: همایش اطلاعات، اطلاع شناسی و جامعه, اردیبهشت 1386.
 25.  آشنایی با روشهای بازیابی اطلاعات علمی در اینترنت، تهران: دانشگاه تربیت معلم، بهار 1386.
 26. سواد اطلاعاتی ویژه متخصصان و دانشجویان علوم پزشکی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بهار 1386.
 27. آشنایی با وب پنهان و تئوری پنهانی اطلاعات در وب، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران, بهار 1386.
 28. کارگاه دو روزه فهرست‌نویسی منابع اینترنتی، مشهد: مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی، دی 1385.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است