راهنمایی، مشاوره و داوری پایان‌ نامه

نام دانشجو و تاریخ دفاع

عنوان پایان‌نامه و دانشگاه محل تحصیل

ردیف

نگارش: دانش ستوده راد

تاریخ دفاع: 1393

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «شناسايي عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعي کتابداران و توسعه سرمايه اجتماعي در کتابخانه‌هاي دانشگاهي همدان»، دانشگاه خوارزمی.

1

نگارش: اسماعیل کرمشاهی

تاریخ دفاع: 1393

مشاوره پایان‌نامه «شناسایی نقش برنامه درسی پایه ی ششم بر ترغیب دانش آموزان به مطالعه در مدارس ابتدایی کرج (سال تحصیلی ۹۲-۹۳)»، دانشگاه خوارزمی.

2

نگارش: اعظم فرجي پور

تاريخ دفاع: 08/11/93

مشاوره پايان نامه ارشد «شناسايي وي‍‍ژگيهاي مشترك مجلههاي نامعتبر و تحليل وضعيت انتشار مقالات ایرانی در آنها»، دانشگاه خوارزمی.

3

نگارش: فهيمه عالي پور

تاريخ دفاع: 08/11/93

مشاوره پايان نامه ارشد «بررسي سامانه هاي امانت كتاب الكترونيكي در جهان  و ارائه الگوي مناسب برای ایران»، دانشگاه خوارزمی.

4

نگارش: سکینه قاسم‌خانی

تاريخ دفاع: 1393

مشاوره پايان نامه ارشد «بررسی رفتار اطلاع‌یابی سالمندان در کتابخانه‌های عمومی شهر خوی»، دانشگاه خوارزمی.

5

نگارش: طاهره عليزاده

تاريخ دفاع: 05/08/93

مشاوره پايان نامه «شناسايي عوامل موثر بر نگرش كتابداران كتابخانه‌هاي دانشگاهي در پذيرش تغييرات فناوري اطلاعات»، دانشگاه خوارزمی.

6

نگارش: نيما يعقوبي

تاريخ دفاع: 10/06/93

مشاوره پايان نامه ارشد «شناسايي انگيزه‌ها و تعاملات اطلاعاتي دانشمندان در شبكه حرفه‌ای ريسرچ گيت»، دانشگاه خوارزمی.

7

نگارش: طاهره امجدیان

تاريخ دفاع: 26/7/93

راهنمايي پايان نامه ارشد«بررسي ميزان دسترس پذيري به منابع چاپي در كتابخانه‌هاي دانشگاه خوارزمی»، دانشگاه خوارزمی.

8

نگارش: مجتبي ملكي

تاريخ دفاع: 10/06/93

راهنمايي پایان‌نامه ارشد «شناسايي انگيزه‌هاي مطالعه و گرايشهاي موضوعي والدين عضو كتابخانه‌هاي عمومی استان مرکزی»، دانشگاه خوارزمی.

9

نگارش: سمانه آشيان

تاريخ دفاع: 26/7/93

راهنمايي پایان‌نامه ارشد «شناسايي عوامل موثر در اشتياق به بازگشت مراجعان به كتابخانه مركزي دانشگاه خوارزمی»، دانشگاه خوارزمی.

10

نگارش: سحر مهربان

تاریخ دفاع: 1393

مشاوره رساله دکتری «آینده پژوهی در علم فناوری نانو»، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

11

نگارش: سودابه نوذری

تاریخ دفاع: 4 خرداد 1393

مشاوره رساله دکتری «بررسي معاني ضمني و لفظي غزليات حافظ و مقوله‌بندي آنها به منظور ترسیم شبکه معنایی میان این مفاهیم» دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

12

نگارش: محسن فرهادی نژاد

تاریخ دفاع: مهر 1392

مشاوره رساله دکتری «تدوین مدل شایستگی‌های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد»، دانشگاه فردوسی مشهد.

13

نگارش: سمیه فریدونی

تاریخ دفاع: خرداد 92

مشاوره رساله دکتری «تواناسازی زنان در آموزش عالی ایران: نظریه‌ای داده‌بنیاد» دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

14

نگارش: مریم اسدی

تاریخ دفاع: 1392

مشاوره رساله دکتری «تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران حوزه های مختلف علوم در استفاده از وب براساس سبک های شناختی  و ارائه الگوی مناسب» دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

15

نگارش: نغمه نکویی

تاریخ دفاع: مهر 1392

مشاوره پایان‌نامه ارشد «بررسی تعامل بین استاد راهنما و دانش‌آموختگان در فرآیند نگارش پایان‌نامه از دیدگاه دانش‌آموختگان ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی»، دانشگاه خوارزمی.

16

نگارش: زینب انجامی

تاریخ دفاع: مهر 1392

مشاوره پایان‌نامه ارشد «بررسی سطح توانمندی  کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل بر اساس مدل اشپریتز»، دانشگاه خوارزمی.

17

نگارش: فرحناز برومند

تاریخ دفاع: 1392

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «تاثیر خواندن با خانواده در علاقه مندی کودک به مطالعه: مطالعه موردی سبدخواندن با خانواده خانه کتابدار و ترویج خواندن در شهر تهران»، دانشگاه خوارزمی.

18

نگارش: سیما شهباز

تاریخ دفاع: 1392

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های روش تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی منتشر شد در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۱»، دانشگاه خوارزمی.

19

نگارش: زهره عباسی‌فرد

تاریخ دفاع: 1392

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بررسی و تبیین رفتار اطلاعاتی متخصصان علوم اسلامی»، دانشگاه خوارزمی.

20

نگارش: زینب ندرلو

تاریخ دفاع: 1392

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «تحلیل محتوای گزیدهای از وب سایت های فرهنگی از منظر مضامین و مقوله های مرتبط با کتاب ،کتابخانه و مطالعه»، دانشگاه خوارزمی.

21

نگارش: فریبا صحبتی‌ها

تاریخ دفاع: 1392

مشاوره پایان‌نامه ارشد «مطالعه علم سنجی مهاجرت نخبگان ایرانی به دانشگاه های آمریکا»، دانشگاه خوارزمی.

22

نگارش: معصومه کیانی

تاریخ دفاع: 1392

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بازیابی اطلاعات تصویری حوزه سلامت در وب از دیدگاه متخصصان علوم پزشکی»، دانشگاه خوارزمی.

23

نگارش: امیر شیردل

تاریخ دفاع: ۲۹شهریور ۱۳۹۱

مشاوره پایان‌نامه ارشد «تأثیر اینترنت بر رفتار مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، دانشگاه تربیت معلم.

24

نگارش: مهدی مجرد

تاریخ دفاع: 1391

مشاوره پایان‌نامه ارشد «مطالعه کیفیت کارگاه‌های آموزشی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران»، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

25

نگارش: شکرالله مقصودی

تاریخ دفاع: 1391

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بررسی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه‌های شهر اصفهان درباره عوامل موثر بر مجموعه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی نشریات ادواری تخصصی»، دانشگاه تربیت معلم.

26

نگارش: معصومه نوروزی

تاریخ دفاع: 1391

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بررسی میزان تاثیر انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی در میان کتابداران»، دانشگاه تربیت معلم.

27

نگارش: شهرزاد مقصودی نسب

تاریخ دفاع: 1391

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بررسی تجربه ها و دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی در باره کتابخانه‌های مدارس»، دانشگاه تربیت معلم.

28

نگارش: س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ال‍ن‍ق‍ی‌ نبوی

تاریخ دفاع: 1391

مشاوره پایان‌نامه ارشد «ارزیابی علم سنجی عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان بر اساس مدارک نمایه شده در پایگاه استنادی علوم از سال 2001 تا2010»، دانشگاه تربیت معلم.

29

نگارش: فاطمه کریمی

تاریخ دفاع: شهریور 1391

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «جایگاه کتابخانه‌های عمومی در مطالعه زنان خانه‌دار»، دانشگاه تربیت معلم.

30

نگارش: سارا بهی مهر

تاریخ دفاع: شهریور 1391

مشاوره پایان‌نامه ارشد «شناسایی چالشها و مشکلات در فرآیند تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی»، دانشگاه خوارزمی.

31

نگارش: مریم غلام زاده

تاریخ دفاع: 1390

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی درباره آلودگی اطلاعات در وب»، دانشگاه تربیت معلم.

32

نگارش: شراره فرزانگان

تاریخ دفاع: مهرماه 1390

مشاوره پایان‌نامه ارشد «جایگاه مفهوم سالمندی در امهات متون ادبیات فارسی». دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

33

نگارش: سکینه رحیمی

تاریخ دفاع: 1390

مشاوره پایان‌نامه ارشد «ارزیابی کیفیت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم»، دانشگاه تربیت معلم.

34

نگارش: معصومه ترکاشوند

تاریخ دفاع: 1390

مشاوره پایان‌نامه ارشد «بررسی پدیدارشناختی فرهنگ یادگیری در آموزش مجازی»، دانشگاه تربیت معلم.

35

نگارش: اعظم عابدی

تاریخ دفاع:  تیرماه 1390

مشاوره پایان‌نامه ارشد «بررسی چگونگی شکل‌گیری فرهنگ یادگیری در کلاس‌های درس ریاضی مبتنی بر تدریس مشارکتی در پایه پنجم مدارس ابتدایی دخترانه»، دانشگاه تربیت معلم.

36

نگارش: محمود اهرپور

تاریخ دفاع: دیماه 1389

مشاوره پایان‌نامه «ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران با استاندارد ملی آموزش الکترونیکی (ISIRI10000): مطالعه موردی کارشناسی ارشد کارآفرینی»، ، دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی.

37

نگارش: مونا میرحسینی

تاریخ دفاع: شهریور 1389

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «ارزیابی رابط‌كاربر وب سایتهای کتابخانه‌های كودكان و نوجوانان به منظور ارائة راهكاری برای طراحی یك رابط‌كاربر مناسب»، دانشگاه شهید بهشتی.

38

نگارش: حمیده بختیاری

تاریخ دفاع: شهریور 1389

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «تحلیل محتوای پرسش‌های متداول وب‌سایت‌های کتابخانه ای و ارائه الگوی پیشنهادی: مطالعه وب‌سایت‌های کتابخانه‌های ملی، دانشگاهی و عمومی»، دانشگاه شهید بهشتی.

39

نگارش: مژگان کرد

تاریخ دفاع: خرداد 1389

مشاوره پایان‌نامه ارشد «بررسی تجربه دبیران زن شهرستان ایذه از ایفای همزمان نقش كار- خانواده و چگونگی تدریس آنها  در این موقعیت»، دانشگاه تربیت معلم.

40

نگارش: پروین غزنوی

تاریخ دفاع: فروردین، 1389

راهنمایی پایان‌نامه ارشد «بررسی میزان پایداری استنادهای اینترنتی در مقالات پژوهشگران ایرانی: مطالعه موردی در مجله‌های آی اس آی»، دانشگاه شهید بهشتی.

41

نگارش: علی عظیمی

تاریخ دفاع: بهمن 1387

مشاوره  پایان‌نامه ارشد «بررسی عوامل رفتاری- فرهنگی  موثر بر تعامل اطلاعات در محیط وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی»، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

42

تمامی حقوق مطالب محفوظ است