عضویت در کمیته علمی همایش‌های تخصصی

 1. دبیر اجرایی همایش تعامل انسان و اطلاعات، دانشگاه خوارزمی، هفتم آبان 1393.
 2. عضو کمیته علمی همایش هر کتابخانه یک رصدخانه، تهران: انحمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه ملی، 3 بهمن 1391.
 3. عضو کمیته علمی هفتمین همایش بین‌المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی مبتنی بر شواهد، دانشگاه ساسکاچوان، کانادا (2013)

( Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP7) http://eblip7.library.usask.ca/#homepage)

 1. عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب، تهران: کتابخانه ملی، اسفند 1391.
 2. عضو کمیته علمی ششمین همایش بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی مبتنی بر شواهد، دانشگاه سالفورد، انگلستان (2011)

( Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP6) http://www.eblip6.salford.ac.uk)

 

 1. دبیر اجرایی همایش پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکردها، رویه‌ها و کاربردها، دانشگاه تربیت معلم، 12 اسفند 1388.
 2. عضو کمیته علمی همایش کتابخانه‌های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ، 3 و 4 اردیبهشت 1388.
 3. عضو کمیته علمی همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنشها، تهران، کتابخانه ملی، 26 فروردین 1388.
 4. عضو کمیته همایش آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و غیر پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 4 دی 1387.
 5. عضو کمیته علمی همایش ملی اصطلاحنامه‌ها و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی، قم: مرکز مدارک اسلامی،24 آبان 1386.
 6. عضو کمیته علمی همایش سازماندهی اطلاعات، تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 15 اسفند 1385.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است