نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 633
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 603
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 569
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 831
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 676
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 605
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 516
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 574
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 588
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 629

تمامی حقوق مطالب محفوظ است