نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 660
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 627
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 589
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 909
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 725
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 629
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 545
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 598
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 617
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 653

تمامی حقوق مطالب محفوظ است