نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 652
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 620
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 584
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 880
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 713
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 621
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 536
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 591
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 606
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 647

تمامی حقوق مطالب محفوظ است