نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 666
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 630
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 592
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 918
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 727
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 635
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 548
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 601
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 623
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 657

تمامی حقوق مطالب محفوظ است