نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 418
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 422
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 413
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 592
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 454
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 426
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 364
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 407
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 416
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 460

تمامی حقوق مطالب محفوظ است