نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 644
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 614
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 578
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 857
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 697
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 614
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 529
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 583
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 598
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 639

تمامی حقوق مطالب محفوظ است