نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
چندگانگی در روش و یگانگی در هدف نوشته شده توسط یزدان منصوریان 982
کیفیت و کفایت شواهد پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 955
جستجو به مثابۀ یادگیری نوشته شده توسط یزدان منصوریان 944
دستاوردهای مطالعات تطبیقی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1333
سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1095
سهم پژوهشگر در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 957
خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 931
بازتاب رمان در ذهن و زبان نوشته شده توسط یزدان منصوریان 937
شش آدم نامرئی در یک گفتگوی ساده! نوشته شده توسط یزدان منصوریان 980
تعامل انسان و اطلاعات: افقی نوین و نویدبخش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 991

تمامی حقوق مطالب محفوظ است