نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 593
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 550
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 540
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 571
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 579
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 532
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 522
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 514
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 576
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 499

تمامی حقوق مطالب محفوظ است