نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 681
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 637
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 617
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 669
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 677
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 629
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 595
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 607
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 663
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 587

تمامی حقوق مطالب محفوظ است