نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 465
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 413
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 388
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 391
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 400
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 412
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 392
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 387
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 402
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 363

تمامی حقوق مطالب محفوظ است