نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 617
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 575
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 560
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 595
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 601
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 553
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 543
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 537
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 597
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 520

تمامی حقوق مطالب محفوظ است