نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 611
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 567
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 553
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 588
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 597
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 547
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 536
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 532
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 591
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 515

تمامی حقوق مطالب محفوظ است