نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 621
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 577
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 561
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 599
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 606
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 555
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 544
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 539
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 599
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 524

تمامی حقوق مطالب محفوظ است