نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 603
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 560
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 547
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 580
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 590
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 541
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 529
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 523
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 584
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 506

تمامی حقوق مطالب محفوظ است