نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 523
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 487
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 467
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 478
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 492
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 468
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 457
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 446
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 483
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 428

تمامی حقوق مطالب محفوظ است