نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اثبات اصالت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 998
آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 898
از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر نوشته شده توسط یزدان منصوریان 872
کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل نوشته شده توسط یزدان منصوریان 951
سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند نوشته شده توسط یزدان منصوریان 929
سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 879
پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به «منابع خاکستری» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 862
پژوهش‌های «ایستا و خطی» و پژوهش‌های «پویا و غیرخطی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 839
کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام نوشته شده توسط یزدان منصوریان 939
میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 844

تمامی حقوق مطالب محفوظ است