نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 563
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 558
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 577
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 623
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 655
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 585

تمامی حقوق مطالب محفوظ است