نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 411
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 408
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 406
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 441
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 474
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 411

تمامی حقوق مطالب محفوظ است