نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 618
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 618
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 638
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 685
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 716
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 654

تمامی حقوق مطالب محفوظ است