نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 540
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 534
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 555
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 602
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 621
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 557

تمامی حقوق مطالب محفوظ است