نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 465
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 461
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 479
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 531
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 545
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 476

تمامی حقوق مطالب محفوظ است