نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم نوشته شده توسط یزدان منصوریان 561
اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 556
چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 574
مرز انسجام و انعطاف در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 619
افراط و تفریط در استناد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 645
کتابداری و اطلاع رسانی مبتنی بر شواهد نوشته شده توسط یزدان منصوریان 582

تمامی حقوق مطالب محفوظ است