نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آموزش مجازی در سه گام: برنامه‌ریزی، ارائه و ارزیابی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 77
مرز مبهم خواندن و نخواندن نوشته شده توسط Yazdan 1749
چیستی و چگونگی نقد کتاب: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط Yazdan 2342
یازده پاداش خواندن رمان نوشته شده توسط Yazdan 1419
کمیابی آگاهی ناب در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده توسط Yazdan 878
معلمانی که مروج مطالعه‌اند نوشته شده توسط Yazdan 940
آیا آزادی ترسناک است؟ نوشته شده توسط Yazdan 891
نوروز جشن امید به تغییر است نوشته شده توسط Yazdan 1096
پرهیز و گریز از اطلاعات نوشته شده توسط Yazdan 962
دوازده سد نامرئی در مسیر ارتباطات انسانی نوشته شده توسط Yazdan 1254

تمامی حقوق مطالب محفوظ است