نوروز جشن امید به تغییر است

یکی از سنتهای نیک و پسندیدهء مطبوعات کشور این است که در آستانهء سال جدید ویژه‌نامهء نوروزی منتشر می‌کنند. ویژه‌نامه‌هایی که معمولاً مفصل و خواندنی هستند. گویا زمانی که مطبوعات به استقبال تعطیلات می‌روند، می‌خواهند ضیافتی برای اوقات فرصت و فراغت خوانندگان مهیا کنند تا در روزهای آغازین بهار از آن بهره ببرند. اواخر اسفند هر سال مشتاقم ببینم تعریف و توصیف مجله‌های مورد علاقه‌ام از جشن نوروز چیست و چه سخن تازه‌ای دربارهء بهار نوشته‌اند. بهاری که گرچه هر سال تکرار می‌شود، اما هرگز تکراری نمی‌شود. هرگز ملال‌آور نیست، همیشه سرشار از طراوت و تازگیست و با خود خبر از آغازی دوباره را به ارمغان می‌آوردنخستین ویژه‌نامه نوروزی امسال را که مرور کردم و پسندیدم متعلق به مجلهء «داستان همشهری» بود. ادامه در مجله عطف.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است