نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک کتابخانه چگونه عمومی می‌شود؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 677
تفاوت «تحدید» با «تهدید» در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 996
رمز استمرار و پویایی در مطالعه نوشته شده توسط یزدان منصوریان 612
مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 772
پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 502
ترديد درگراندد تئوري نوشته شده توسط یزدان منصوریان 2255
پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1924
بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 555
آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 584
تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 917

تمامی حقوق مطالب محفوظ است