نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک کتابخانه چگونه عمومی می‌شود؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 440
تفاوت «تحدید» با «تهدید» در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 602
رمز استمرار و پویایی در مطالعه نوشته شده توسط یزدان منصوریان 403
مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 476
پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 355
ترديد درگراندد تئوري نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1227
پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1274
بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 374
آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 363
تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 654

تمامی حقوق مطالب محفوظ است