نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک کتابخانه چگونه عمومی می‌شود؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 648
تفاوت «تحدید» با «تهدید» در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 910
رمز استمرار و پویایی در مطالعه نوشته شده توسط یزدان منصوریان 596
مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 717
پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 476
ترديد درگراندد تئوري نوشته شده توسط یزدان منصوریان 2062
پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1826
بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 543
آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 565
تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 894

تمامی حقوق مطالب محفوظ است