نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک کتابخانه چگونه عمومی می‌شود؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 748
تفاوت «تحدید» با «تهدید» در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1113
رمز استمرار و پویایی در مطالعه نوشته شده توسط یزدان منصوریان 671
مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 876
پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 562
ترديد درگراندد تئوري نوشته شده توسط یزدان منصوریان 2556
پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 2120
بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 600
آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 672
تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 995

تمامی حقوق مطالب محفوظ است