نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
یک کتابخانه چگونه عمومی می‌شود؟ نوشته شده توسط یزدان منصوریان 509
تفاوت «تحدید» با «تهدید» در تحقیق: مرز محدوده و محدودیت در پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 708
رمز استمرار و پویایی در مطالعه نوشته شده توسط یزدان منصوریان 484
مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 567
پرهیز از کژی و کاستی‌ در کیان پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 384
ترديد درگراندد تئوري نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1554
پرسش‌های پرتکرار پیرامون «پژوهش کیفی» نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1497
بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها نوشته شده توسط یزدان منصوریان 428
آثار «حرمان اطلاعاتی» و «نزدیک‌بینی معرفتی» بر فرایند پژوهش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 429
تحلیل بافت در تعامل انسان و اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 736

تمامی حقوق مطالب محفوظ است