وبگاه دکتر یزدان منصوریان

چرا و چگونه شاهنامه بخوانیم؟

شاهنامه در ادبیات ما مثل دماوند است در میان کوه‌های ایران. قله‌ای نمادین، بلندتر و با شکوه‌تر از همه، که ریشه در خاک دارد و سر به آسمان می‌ساید. هم غرورآفرین و زیباست؛ هم بزرگی و عظمتش آدم را مرعوب می‌کند. در نتیجه دماوند را می‌ستاییم ولی بسیاری از ما خیال صعود به آن نداریم. شاهنامه هم برایمان وضعیتی مشابه دارد. از یک سو می‌گویم شناسنامهء ملی ماست؛ راوی ریشه‌ها و اسطوره‌های ماست، مایه مباهات فرهنگ ایرانی در ادبیات جهان است؛ اما از سوی دیگر بعید است آن را بخوانیم. شاهنامه یکی از آثار کلاسیک است و به تعبیر مارک توآین: اثر کلاسیک کتابیست که همه آن را تحسین می‌کنند، ولی هرگز آن را نمی‌خوانندبا این مقدمه، می‌خواهم به دو پرسش پاسخ دهم. نخست آنکه در این روزگار پرشتاب که آدم‌‌ها به انجام وظایف معمول و روزمره‌ هم نمی‌رسند چرا باید کتاب سترگ و حجیمی مثل شاهنامه بخوانند؟ کتابی با این حجم که هزار سال پیش سروده شده و بخش عمده‌ای از آن نیز افسانه و اسطوره است، چه کاربردی در روزگار ما دارد؟ پرسش دوم این است: حالا با این همه مشغله چگونه شاهنامه بخوانیم، آن هم به نظم! متنی با حدود شصت هزار بیت، که خواندش فراغتی مفصل می‌طلبدپاسخم به پرسش نخست این است که ... ادامه در لیزنا.

دعای سعدی اگر بشنوی، زیان نکنی

دکتر فریبرز خسروی در ویژه‌نامهء نوروزی مجلهء «عطف» در یادداشتی خواندنی از «بی‌حسیِ دردناکی»! سخن گفتند، که جامعهء انسانی را در کرختی غریبی فرو برده است. این کرختی مسری و فراگیر محصول بی‌تفاوتی ما به رخدادهای هولناکی است که آرامش را از بشر سرگردان و سرگشتهء این روزگار ربوده است. همهء ما هم هر روز از طریق رسانه‌ها شاهد و ناظر آن هستیم، اما به دلیل تکرار این اخبار، آنچه رخ می‌دهد گویی برایمان عادی شده و به سادگی از کنارشان می‌گذریم. ایشان در پایان با حضرت حافظ به امید یافتن کوکب هدایت همنوا شدند؛ و مسیر دستیابی به آن را حرکت به سوی حقیقت و خردورزی و دانش راستین دانستند. دانشی که در مقابل زر و زور و تزویر سر خم نکند و بتواند زخم کهنهء خشونت را بر چهرهء غمگین بشریت کمی التیام بخشد و گرد و غبار اندوه از رخش بزداید. بی‌تردید در زدودن این غبار نباید از اهمیت سرچشمهء زلال هنر و ادبیات غفلت کنیم. اساساً هر چه بازار هنر و ادبیات بیشتر رونق یابد، بازار خشونت کساد و بی‌رونق می‌شود ... ادامه در عطف.

گالری تصاویر

DSCN3250.jpg

اطلاعات تماس

عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
 
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش‌ شناسی
تلفن : 88321311 - 021 
کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش‌ شناسی، کدپستی: 37551-31979
تلفن:     34579600 - 026 داخلی (2774)
فکس:    34551024 - 026 
http://cvs.khu.ac.ir/yazdan.htm

تمامی حقوق مطالب محفوظ است