سخنرانی در همایش های داخلی

 1. انتخاب رویکرد میان رشته ای در مطالعات اصیل و مسئله مدار: کارکردها و دستاوردها. تهران: اولین نشست علوم اعصاب و برنامه درسی. خانه اندیشمندان علوم انسانی. 25 مهر 1394.
 2. «ماهیت و قلمرو تفکر هرمنوتیکی در پژوهش‌های کیفی»، دانشگاه الزهرا (س)، 28 آذر 1391.
 3. «گام‌های عملی در پژوهش کیفی: از گردآوری داده‌ها تا تفسیر یافته‌ها»، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، 23/2/91.
 4. «تاملی بر مبانی پارادایمی رویکرد کیفی در پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی، هفته پژوهش در دانشگاه تربیت معلم، 21 آذر 90.
 5. «چالشهای همزمانیِ حفاظت و دسترسی در منابع خاکستری»، نشست معاونان پژوهشی دانشگاه‌های کشور، کرمانشاه،30/6/90.
 6. «مروری بر رعایت نکات اخلاقی در نگارش مقالات علمی». نشست انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری. تهران، 7/4/90.
 7. «هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای ارتقاء مهارت‌های خواندن»، فرهنگسراهای فردوس، میثاق و نور. خرداد و تیر1390.
 8. «اصول نانوشته در اخلاق داوری علمی». همایش اخلاق علمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 2/4/90.
 9. «همگرایی خواست کاربران و خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتالی در صنعتِ جستجو»، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 31/3/90.
 10. سخنرانی در نشست «تعامل انسان و اطلاعات: حوزه‌ها و چالش‌های پژوهشی». نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. 14/2/90.
 11. اهمیت دسترسی به اطلاعات علمی در گسترش فعالیتهای پژوهشی. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 4 اردیبهشت 1390.
 12. کتابداری و اطلاع‌رسانی مبتنی بر گواه: پیوند پژوهش با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، دانشگاه تربیت معلم، 29 آذر 1389.
 13. جستجو  و بازیابی موثر اطلاعات علمی در منابع الکترونیکی، تهران: مدیریت آرشیوها و کتابخانه‌های صدا وسیما، 23 دی 1388.
 14. رویکرد کیفی در پژوهش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، 10 دی 1388.
 15. کیفیت در پژوهش کیفی: مروری بر اعتبار داده ها و یافته های مطالعات کیفی. دانشگاه تربیت معلم تهران. 23 آذر 1388.
 16. عوامل موثر بر پیدایی و پنهانی اطلاعات در محیط وب، سمینار وب مرئی و نامرئی، دانشگاه اصفهان، 5 خرداد 1388.
 17. پیدا و پنهان در وب.  هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه مازندران،  بابلسر، 5  آبان 1387.
 18. گزارش یک دهه جستجو در کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، کتابخانه ملی ایران، آبان 1386.
 19. کاربرد گراندد تئوری در پژوهش‌های علوم اجتماعی،  تهران: انجمن روان‌شناسی ایران، 19 مهر 1386.
 20. تاثیر وب پنهان بر دسترسی به پایگاههای بیومدیکال. تهران: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خرداد 1386.
 21. پیدایی و پنهانی اطلاعات در محیط وب، همایش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، فروردین 1386.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است