گزیده‌ای از مصاحبه‌ها و یادداشت‌های کوتاه

 1. پدیدارشناسی بیرون از مرزهای فلسفه، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، سال دهم، شماره ششم، شهریور 1394، ص. 5-11.
 2. «دستاوردهای مطالعات تطبیقی». سخن هفته لیزنا، شماره 179. 1 اردیبهشت 1393.
 3. «قامت خميدۀ «اخلاق علمي» در برابر تندباد «كميت‌گرايي» کتاب ماه کلیات، ش. 197، ص. 4-5.
 4. «سخن خوش گوی چندانی که گویی: مروری بر میراث معنوی عطار». سخن هفته لیزنا، شماره 178. 25 فروردین 1393.
 5. فرصتی برای تمرین تفکر تأملی، مجله الکترونیکی عطف، فروردین 1393.
 6. «خانه‌تکانی در کتابخانه: نکته‌ها و اشاره‌ها». سخن هفته شماره 173. 19 اسفند 1392.
 7. منصوریان، یزدان. «بازتاب رمان در ذهن و زبان». سخن هفته شماره 170. 28 بهمن 1392.
 8. «تسليم ناخواسته: آسيب‌شناسي پژوهش‌هاي دانشگاهي»، کتاب ماه کلیات، ش. 185، ص. 3-7.
 9. «رويكردها و روندهاي جاري در مطالعات رفتار اطلاعاتي: مصاحبه‌اي با پروفسور ساندا اِردلِز»، کتاب ماه کلیات، ش. 183، ص. 4-7.
 10. «اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی». سخن هفته لیزنا ، شماره 114. 2 بهمن 1391.
 11. «در نکوداشت و نکوهش روش پژوهش». گاهی دور و گاهی نزدیک، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا، 29 دی 1391.
 12. «مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا، سخن هفته 102. 8 آبان 1391.
 13. «توان آگاهی‌بخشی اطلاعات»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 96، 27 شهریور 1391.
 14. «تمایل به تعمیم در تحقیق»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 94، 13 شهریور 1391.
 15. «سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 92، 30 مرداد 1391.
 16. «سایه تردید در سراسر تحقیق»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 90، 16 مرداد 1391.
 17. «اثبات اصالت در پژوهش»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 86، 19 تیر 1391.
 18. «آیا پژوهش فرایندی مکانیکی است؟»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 84، 5 تیر 1391.
 19. «از ابتکارهای ناشران در انتخاب آثار برتر»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا سخن هفته 82، 22 خرداد 1391.
 20. «صعود در رتبه و سقوط در محتوا»، پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. 2 اردیبهشت 1391.
 21. «کاربردپذیری یافته‌های پژوهشی: پلی میان نظر و عمل». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 73. 21 فروردین 1391.
 22. « سبک و ساختار پژوهش‌های ساده ولی سودمند». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 68.  8 اسفند 1390.
 23. «سهم توصیف و مقایسه در فرایند پژوهش». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 62، 26 دی 1390.
 24. «پژوهش‌نامه‌های دانشجویی محملی برای انتشار نتایج پایان‌نامه‌ها». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا، 18 دی 1390.
 25. «پیامدهای دسترسی آزاد و مشروط به منابع خاکستری» پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 54. 30 آبان 1390.
 26. «کامیابی و ناکامی آثار علمی در ساخت و انتقال پیام» پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 43. 14 شهریور 1390.
 27. «میزان ماندگاری و سطح اثربخشی یافته‌های پژوهشی» پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 38. 10 مرداد 1390.
 28. «پایبندی به اخلاق علمی و پیشگیری از فریبکاری در سایه علم» پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 35. 20 تیر1390.
 29. «اهمیت خلاقیت در انتخاب موضوع پژوهش». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 28. 2 خرداد 1390.
 30. « چرخه تولید و کاربرد منابع مرجع تخصصی». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 21، 15 فروردین 1390.
 31. « افراط و تفریط در استناد». پایگاه خبری کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (لیزنا). سخن هفته  شماره 11، 27 دی 1389.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است