نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1141
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 556
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 616
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 529
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 582
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 596
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 570
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 660
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 606
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 590

تمامی حقوق مطالب محفوظ است