نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1125
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 549
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 612
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 523
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 574
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 587
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 563
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 636
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 599
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 582

تمامی حقوق مطالب محفوظ است