نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 987
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 459
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 513
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 438
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 492
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 501
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 462
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 484
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 515
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 495

تمامی حقوق مطالب محفوظ است