نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1794
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 893
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 963
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 815
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 869
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 907
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 896
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1675
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 915
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 881

تمامی حقوق مطالب محفوظ است