نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 885
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 396
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 435
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 367
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 432
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 428
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 387
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 389
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 443
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 420

تمامی حقوق مطالب محفوظ است