نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1147
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 558
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 618
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 536
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 584
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 600
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 572
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 674
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 612
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 592

تمامی حقوق مطالب محفوظ است