نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1298
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 646
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 684
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 606
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 641
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 663
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 638
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 801
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 674
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 646

تمامی حقوق مطالب محفوظ است