نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1092
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 535
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 596
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 511
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 558
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 568
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 545
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 594
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 583
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 565

تمامی حقوق مطالب محفوظ است