نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نهضت آهستگی: بازگشتی به سنت‌های کهن نوشته شده توسط یزدان منصوریان 1108
سهم نویسنده در پیدایش اثرش نوشته شده توسط یزدان منصوریان 542
اطلاعات و احساسات: شناخت وجوه عاطفی در فرایند اطلاع‌جویی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 604
انگیزه‌ها و رفتارهای استنادی نوشته شده توسط یزدان منصوریان 516
پرسش‌های پرمایه و پژوهش‌های پربار نوشته شده توسط یزدان منصوریان 567
مشارکت کتابداران در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نوشته شده توسط یزدان منصوریان 579
توان آگاهی‌بخشی اطلاعات نوشته شده توسط یزدان منصوریان 557
تمایل به تعمیم در تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 615
سهم سرمایه‌های انسانی در ساخت کتابخانه‌های فردا نوشته شده توسط یزدان منصوریان 592
سایه تردید در سراسر تحقیق نوشته شده توسط یزدان منصوریان 575

تمامی حقوق مطالب محفوظ است